top of page

Данъчни услуги

Данъчните и нормативни промени са твърде динамични, често резки и неочаквани. За да се справите успешно с техните последствия, са необходими специалисти в различни области, които имат холистичен подход и внимание към детайлите, които ние осигуряваме за нашите клиенти

  Екипът на счетоводна къща Тракс Консулт се гордее с изключително високото ниво на подготовка на своя екип в областта на данъчното и осигурителното право.

  Ето малка част от услугите, които извършваме ежедневно за клиентите си и можем да вършим за вас :

 • Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност).

 • Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, Годишни данъчни декларации, ИНТРАСТАТ декларации, декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ, болнични листи, справки и др.) за НАП , НОИ, НСИ  и други институции.

 • Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП, НОИ, НСИ и други институции.

 • Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране.

 • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство.

 • Представителство при провеждане на ревизии и одити.

 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки.

 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП.

 • Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда.

 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.

 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации.

 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори.

 • Издаване на фактури от името на клиента.

 • Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица.

 • Подаване на информация за сключените трудови договори.

 • Подаване на декларации за ЗДДС.

 • Подаване на декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ, БНБ,НСИ и други.

 • Взимане и носене на документи от и до обект на клиента.

 • Електронно банкиране.

 • Издаване на удостоверения от НАП.

 • Издаване на удостоверения за актуално състояние.

 • Други.

Цени за Данъчни услуги и консултации

Всички данъчни и осигурителни  услуги влизат в общата цена на абонаментното счетоводно обслужване !!!

При извършване на еднократни данъчни и осигурителни услуги и консултации се договаря конкретно възнаграждение!

bottom of page