top of page

Счетоводно обслужване

 Добрата организация на финансово-счетоводния процес в една компания не е просто задължителна необходимост ами спомага изключително много за нейното успешно съществуване .  Финансовите процеси и счетоводната отчетност в компанията ви трябва да са изрядни и  да работят изцяло в полза на бизнеса ви! Това е и нашата цел!

Данъчни услуги и консултации

Едно от големите предизвикателства на всеки бизнес, в България, е справянето с непрекъснато променящата се законодателна рамка и нормативните изисквания към него. Данъчната сигурност и комфорт са задължителна част от всеки успешен бизнес проект. Ние винаги сме в течение на най-новите  промени в сферата на данъците, правото и финансите, касаещи компанията ви. 

Обществени поръчки

Разходването на публични средства набира все по-голямо значение в България през последните години . Единственият начин да се постигне ефективно такова е чрез обществени търгове и поръчки. Ние предлагаме експертна помощ за всеки, който иска да кандидатства по проекти, свързани с публични средства.

Регистрация на фирма

Имате страхотна идея за бизнес , но не знаете как да започнете . Не се колебайте да ни потърсите ! Как да стартирате, колко ще ви струва, каква възвращаемост да очаквате?Това са въпроси, чийто отговори ще се опитаме да дадем и да ви съдействаме в целият процес от добрата идея до реалното и осъществяване!

bottom of page